ANBI

 

ANBI
Stichting Het Max Plazier Huis is geregistreerd als een ANBI – instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

Het RSIN / fiscaalnummer van Het Max Plazier Huis is 857599860
Het KVK nummer is 68805098

Post- en bezoekadres
Momenteel wordt er nog druk verbouwd. In juli 2020 openen we onze deuren op de
Schagerweg 97
1751 CB SCHAGERBRUG

Per mail zijn we bereikbaar op info@hetmaxplazierhuis.nl

Doelstelling / kernwaarden
Onze dagelijkse doelstelling bij Stichting Het Max Plazier Huis is om samen met de bewoners waardevolle momenten te creëren.

Onze kernwaarden zijn:
• Samen
• Buiten
• Eigen Regie
• Vrijheid
• Geborgenheid

In de statuten staat de hoofddoelstelling als volgt omschreven: “het bieden van verantwoorde zorg voor mensen met een dementieel syndroom middels het zelfstandig exploiteren van kleinschalig wonen projecten voor bewoners met minimaal Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) profiel vier (4) zoals omschreven in de indicering welke vastgesteld is door het Centraal Orgaan Indicatie Zorgstelling (CIZ).”

Governance code
Stichting Het Max Plazier Huis heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de governance code.

Raad van Bestuur
Bestuurder: Hans Karels
Algemeen manager / beoogd bestuurder: Jacob Jan Kalverboer
Zorgmanager / verpleegkundig specialist: Marja Karels
Zorgmanager / psycholoog: Patricia Rijs

Raad van Toezicht
Annet Westerink
Chris Berkhout
Laura Banis
Henk Westerink
Leny Hoebeke – van Tol

Beloningsbeleid
Werknemers die niet vrijwillig bij Het Max Plazier Huis werken, worden beloond conform CAO VVT.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Het Max Plazier Huis is gepubliceerd op onze website: beleidsplan

Financiële verantwoording
De jaarrekening is gepubliceerd op onze website: jaarrekening 2019

Klachtenregeling
We doen onze uiterste best om goede zorg te leveren. Daar hoort bij dat wij het ook graag horen wanneer en klachten zijn, neem dan gerust contact op. Lees onze klachtenprocedure.