De zorg

 

De Zorg

Per woongroep zal een team van 7 FTE zorgmedewerkers (een mix van verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden ) dagelijks voor 8 bewoners zorgen. Met deze bezetting staan er gedurende de dagdienst en avonddienst twee medewerkers tegelijk op de woongroep. Daarnaast zullen er in de nacht twee medewerkers aanwezig zijn, van wie één slaapdienst heeft.

Volledig Pakket Thuis

Het Max Plazier Huis biedt zorg volgens Volledig Pakket Thuis (VPT) aan mensen met een dementie met een zorgindicatie ZZP 5. Wij bieden zorg exclusief behandeling. De huisarts zal regiebehandelaar blijven. De huisarts in Schagerbrug, dokter Glorie, is bereid in goed overleg de patiënten in haar praktijk op te nemen. In de behandeling ondersteund door Marja als verpleegkundig specialist en Patricia als psycholoog.

Opening

We zullen gefaseerd open gaan, dit geeft ons de gelegenheid zowel de bewoners als de medewerkers rustig te laten wennen. In juli 2020 zullen we 3 woongroepen openen met ieder 8 bewoners, 24 in totaal dus.

In november 2020 volgen nog 2 woongroepen. Tot slot zullen we in het voorjaar van 2021 de zesde en laatste woongroep openen.