De zorg

 

Zorg in natura

Het Max Plazier Huis gaat zorg leveren op basis van Zorg in Natura (ZiN) met een Volledig Pakket Thuis (VPT) vanaf profiel 4, dit is zorgzwaarte pakket 4. Dit houdt in dat wij wonen en zorg gescheiden aanbieden waardoor de verplichte eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) tot een minimum beperkt blijft. Onze bewoners dragen dan afhankelijk van hun inkomen of vermogen minimaal € 35- tot maximaal € 750,- per maand af aan het CAK.

Wet op langdurige zorg (WLZ)

De zorg die wij leveren met een Volledig Pakket Thuis (VPT) valt onder de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ). Voor het leveren van die zorg ontvangen wij vergoedingen van de overheid.

Huur en eigen bijdrage

Voor de kosten van het wonen berekenen wij huur aan de bewoner. Daarnaast vragen wij een vaste vergoeding aan servicekosten voor de extra’s die wij onze bewoners bieden. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de bewoner. De exacte huurpenningen en bijdrage in de servicekosten die wij gaan vragen aan onze bewoners zijn nog niet bepaald. Wij verwachten dat deze beide bedragen rond de € 600,- per maand gaan uitkomen.

Betaalbaar wonen

Wij vinden dat iedereen bij ons moet kunnen wonen, ongeacht zijn of haar inkomen of eigen vermogen. Om bij ons te kunnen wonen kijken wij vooral naar de draagkracht van de bewoner. De te betalen huur en servicekosten mogen geen belemmerring vormen om bij ons te komen wonen. Zelfs met genoemde bedragen voor huur en servicekosten zijn wij van de zelfstandige wooncomplexen voor dementie de goedkoopste in Noord-Holland. Wij verwachten later met onze nog op te richten goede doelen stichting een goede oplossing te hebben als aanvullend fonds voor financiële hulp aan de bewoners.

Onze zorg en medische diensten

Wij kiezen er voor om alle benodigde zorg en medische diensten optimaal aan onze bewoners aan te bieden aan onze bewoners. Wij verbinden daarom een vaste huisarts aan onze organisatie voor de medische diensten van de eerstelijns zorg. Tevens verwachten wij een contract af te sluiten met een Zorgcontractant voor de tweedelijns zorg voor de diensten van een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG).

Fysiotherapeut

Omdat wij zoveel mogelijk willen aansluiten bij de behoeften van onze bewoners en bewegen daarbij ook een onderdeel kan zijn, gaan wij de mogelijkheid aanbieden om gebruik te maken van een fysiotherapeut met een aangepaste fitnessruimte.

Bopz erkenning

Wij overwegen om in de toekomst een erkenning te gaan aanvragen voor de wet op “ Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen” (Bopz). Dit is een certificaat dat wij gerechtigd zijn om mensen tegen hun wil bij ons te laten wonen. Deze Bopz wetgeving verandert overigens in de nieuwe wetgeving die wet op Zorg en Dwang gaat heten. De huidige wetgeving hiervoor maar ook de nieuwe wetgeving vereist dat wij aan veel regels die hiervoor zijn vastgesteld moeten gaan voldoen en de te leveren zorg hiertoe moeten inrichten. Wij overwegen vooralsnog om na een periode van 1 of 2 jaar aan deze wetgeving te gaan voldoen. Als wij aan deze regels en organisatorische voorwaarden willen gaan voldoen is dit een forse opgave voor ons management maar stelt dit ons wel in staat om onze zorg als een volwassen en complete organisatie aan te bieden.

Bezetting van ons zorgpersoneel is boven de norm

Onze zorg in de groepswoningen is gebaseerd op 2 medewerkers per 7 tot 8 bewoners te realiseren in weer 2 shifts. Dit betekent dat wij ten allen tijden in elke groepswoning van morgens 7.00 uur tot s’avonds 23.00 uur 2 twee verplegenden aan het werk hebben. Hiermee zitten wij ruim boven de normen die hiervoor zijn gesteld zijn.