De zorg

 

De Zorg

Per woongroep zorgt een team van 7 FTE zorgmedewerkers (een mix van verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden ) voor de 8 bewoners. Met deze bezetting staan er gedurende de dagdienst en avonddienst twee medewerkers tegelijk op de woongroep. Daarnaast is er in de nacht altijd een medewerker in het pand aanwezig en bereikbaar.

Volledig Pakket Thuis

Het Max Plazier Huis biedt zorg volgens Volledig Pakket Thuis (VPT) aan mensen met een dementie met een zorgindicatie ZZP 5. Wij bieden zorg exclusief behandeling. De huisarts zal regiebehandelaar blijven. De huisarts in Schagerbrug, dokter Glorie, is bereid in goed overleg de patiënten in haar praktijk op te nemen. In de behandeling ondersteund door zorgmanagers Marja (verpleegkundig specialist) en Patricia (psycholoog).

Opening

De gefaseerde opening geeft ons de gelegenheid zowel de bewoners als de medewerkers rustig te laten wennen.

In juli 2020 zijn we gestart met 16 bewoners, verdeeld over de woongroepen Narcis, Krokus en Lelie. Sinds half september zijn deze drie woongroepen in de linkervleugel compleet, er wonen nu 24 bewoners.

In december 2020 wordt de rechtervleugel opgeleverd. Vanaf december kunnen we dan ook 16 nieuwe appartementen aanbieden in Dahlia en en Iris.

Tot slot zullen we in het voorjaar van 2021 de zesde en laatste woongroep openen: Tulp.