Inschrijven/Aanmelden

 

Inschrijven als nieuwe bewoner

Wij verwachten aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 open te gaan en bieden u aan om uw familielid of vriend als nieuwe bewoner bij ons aan te melden. Als u vragen heeft over mogelijke inschrijvingen kunt u altijd contact met ons opnemen (zie het menu contact). Bij aanmelding vragen wij u dan eerst een inschrijvingsformulier in te vullen dat wij u zullen mailen of per post zullen toesturen.

Afspraken om bij ons te kunnen komen wonen

Realiseert u zich als mantelzorger van de man of vrouw die bij ons komt wonen dat uw familielid of naaste in principe bij ons blijft wonen tot einde van zijn of haar leven. Wij zullen daarom met u als de mantelzorger een proces doorlopen met o.a. het invullen en ondertekenen van wettelijk verplichte formulieren en vragen u om akkoord gaan met regels die wij met u afspreken alvorens een daadwerkelijke opname/bewoning mogelijk is.

Onder deze afspraken vallen ook een aantal financiƫle afspraken die wij met elkaar moeten overeenkomen. Voorts is het voor ons belangrijk dat u het ons mogelijk maakt om het appartement van uw familielid zoveel mogelijk in te richten met zaken die voor hem of haar als vertrouwd worden ervaren. Onze wens is dat het appartement van uw familielid er zoveel mogelijk uitziet als de vertrouwde omgeving van thuis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hetzelfde behang op de muur van het appartement zoals de bewoner dat thuis ook heeft. Wij willen daar zoveel mogelijk naar toewerken .

Basisvoorwaarden om te kunnen inschrijven

Om uw partner of familielid bij ons te kunnen inschrijven moet u weten dat deze aanmelding alleen zinvol is als de toekomstige bewoner een door het CIZ vastgestelde zorgzwaarte pakket met minimaal profiel 4 toegewezen heeft gekregen. Als uw familie of partner de juiste indicatie heeft, plannen wij na inschrijving een intake gesprek met u. Dit gesprek moet ons een beeld geven welke zorg onze toekomstige bewoner nodig heeft en of wij kunnen voldoen aan het verwachtingspatroon dat u en de mogelijke nieuwe bewoner heeft. Wij kijken dan tevens of een daadwerkelijke opname als nieuwe bewoner mogelijk is en of zij of hij past bij onze missie.

Beperkingen om bij ons te kunnen wonen

Het is mogelijk dat wij de inschrijving van uw familielid niet kunnen aannemen omdat het ziektebeeld van uw familielid het ons onmogelijk maakt om de optimale en juiste zorg te kunnen geven die bij hem of haar past. Denk hierbij aan een ernstige vorm van agressie. Wij behouden ons het recht voor om nieuwe bewoners, indien echt noodzakelijk, te kunnen afwijzen.