Inschrijven als nieuwe bewoner

Wij bieden zorg aan mensen met dementie. Als u twijfelt of deze locatie geschikt kan zijn voor uzelf of voor degene voor wie u zorgt, neem dan contact op en we bespreken de mogelijkheden. Vaak zal er een casemanager van Geriant betrokken zijn die u kan adviseren of Het Max Plazier Huis passend is.

Zorgindicaties

De zorg die we bieden is exclusief behandeling, de huisarts zal dus regiebehandelaar blijven. Ondersteund door onze eigen verpleegkundig specialist en psycholoog. We leveren zorg volgens Volledig Pakket Thuis (VPT) van de Wet op Langdurige Zorg (WLZ). De zorg die we bieden is het best passend bij een indicatie ZZP5. Zorg passend bij een indicatie ZZP4 of ZZP7 kan, na overleg over mogelijkheden en verwachtingen, bij uitzondering gegeven worden.

Belangstellingslijst

Heeft u belangstelling in het wonen bij Het Max Plazier Huis? Stuur dan een mail met uw telefoonnummer en overige contactgegevens (van de mogelijke nieuwe bewoner en van de eerste contactpersoon) naar zorg@hmph.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.