Volledig Pakket Thuis, huur en servicekosten.

Bij Het Max Plazier Huis bieden wij uiteindelijk in 6 woongroepen plaats aan 48 bewoners met dementie. Onze zorg wordt gefinancierd middels ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Dit houdt in dat de financiering van wonen en zorg gescheiden wordt. Om bij ons te wonen betalen de bewoners huur (in 2020 is dat gemiddeld €700 per appartement, inclusief €24 servicekosten voor schoonmaak gemeenschappelijke ruimten en energiekosten) en gebruikerskosten (€600 per maand). Deze gebruikerskosten bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor recreatie, schoonmaak appartement, abonnementen televisie en internet, onderhoud inrichting, domotica, vuilnis, verzekering en onderhoud tuin.

Huurtoeslag

Onze appartementen bezitten een eigen huisnummer, zijn individueel afsluitbaar en bevatten allen een eigen badkamer en keukentje. Dit maakt de appartementen zelfstandige woonruimten. Met onze gemiddelde huurkosten van €700 kunnen bewoners aanspraak maken op huurtoeslag. In 2020 ligt de huurgrens op €737,14 per maand. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van de huur, leeftijd, en samenstelling huishouden. Via de website van de belastingdienst kunt u met een proefberekening kijken of de bewoner in aanmerking komt voor huurtoeslag, en zo ja, voor hoeveel.

Vul bij een appartement van €700 bij “gegevens van uw woning” in:
• woont u op kamers, etc.: nee
• is het huis aangepast: nee
• hoeveel medebewoners heeft u: 0
• hoeveel kale huur betaalt u: €676
• hoeveel servicekosten: €24

Laag tarief CAK

Met de door ons geleverde VPT zorg, vallen de kosten voor het Centraal Administratie Kantoor (CAK) altijd in het lage tarief met een maximum onder de €1000. In reguliere verpleeghuiszorg kunnen de CAK hoog tarief kosten flink oplopen tot boven de €2000, afhankelijk van het jaarinkomen en gezinssamenstelling. Hoe hoog uw CAK afdracht is, kunt u berekenen op de website van het CAK

Klik hiervoor achtereenvolgens op:
• eigen bijdrage berekenen
• ik ontvang hulp of zorg thuis
• ik heb het volledig pakket thuis

Thuiswonende partner

Als de persoon met dementie nog een thuiswonende partner heeft, dan zijn er dubbele kosten voor twee woonplekken. Om financieel meer mogelijk te maken en hopelijk toch bij Het Max Plazier Huis te kunnen wonen is het mogelijk om een wijziging aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daar aangeven dat uw naaste en zijn of haar partner, duurzaam gescheiden moeten gaan leven door verhuizing naar een zorginstelling. Men heeft in deze situatie namelijk recht op een AOW voor ongehuwden. Het wijzigen van gegevens kan via de website van de SVB