Kwaliteit leveren in zorg

 

De kwaliteit

Wij zijn een nieuwe zorgaanbieder maar hebben ruim de tijd gehad om ons goed voor te bereiden op ons ideaalbeeld. Het zorgen voor mensen met een dementie willen wij met een hoge kwaliteitsnorm leveren . De zorg voor mensen met een dementie is niet nieuw en aan veel regels en voorschriften gebonden. Het is niet aan ons om die regels te veranderen maar het is wel aan ons om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan die regels maar dan met onze eigen signatuur.

Protocollen

De zorg is gebonden aan veel verplichte protocollen waar het handelen op alle gebieden in het leveren, bewaken, controleren, continueren, administreren van de te leveren zorg zijn vastgelegd. Wij hebben daar deels onze eigen protocollen aan toegevoegd. Dit zijn protocollen hoe wij willen werken in het licht van onze missie en visie. Dat alleen is niet voldoende, wij laten onze werkwijze en protocollen keuren en doorlichten door instanties die daar hun specialisme van hebben gemaakt.