Samen waardevolle momenten creëren

Missie

Het is onze missie om waardevolle momenten toe te voegen aan het leven van mensen met dementie.

Dit doen wij door kleinschalige zorg te bieden in zes woongroepen met elk acht bewoners. Deze woongroepen ademen een sfeer uit van gezelligheid, warmte en vooral geborgenheid. Samen met onze grote beschermde tuin, een theehuis/ atelier en ons gezellige hoofdgebouw willen wij vooral een huiselijke gemoedelijkheid uitstralen.

Wij houden ons vast aan onze kernwaarden: samen, eigen regie, geborgenheid en vertrouwen. Deze kernwaarden zijn beschreven vooral richting onze bewoners, maar gelden net zo hard voor onszelf, onze medewerkers, familie en vrijwilligers.

Kernwaarden

samen, eigen regie, geborgenheid, vertrouwen

Samen

Samen leven we als een groot gezin. In onze zes woongroepen staan we naast onze bewoners. Samen verzorgen we het huishouden, we koken samen, doen samen de was en ruimen samen op. We hebben bewust zo min mogelijk regels vastgelegd: ook bij ingewikkelde vraagstukken gaan we samen op zoek naar oplossingen, denkend in wat er wèl kan.

Eigen Regie

In het dementieproces gaat er veel verloren. Het wordt steeds lastiger om het overzicht te houden, om de gevolgen van keuzes te overzien. Toch, of misschien juist daarom, vinden we eigen regie zo belangrijk voor onze bewoners. Mogen zijn wie je bent, uitslapen, zelf iets uit de gezamenlijke koelkast pakken, gelegenheid om de rust op te zoeken, visite ontvangen wanneer je wilt. Eigen regie dus. Met recht op bescherming.

Geborgenheid

We bieden een veilige en prettige woonomgeving. Huiselijk en liefdevol. Met warme, persoonlijke zorg, waar je zoveel mogelijk kunt leven zoals je gewend was. Humor, gezelligheid en samen lachen, terwijl je in geborgenheid jezelf mag zijn.

Vertrouwen

De bewoners kunnen er op vertrouwen dat zij kunnen wonen en leven in een beschermde omgeving. In een omgeving waarbij geen gesloten deuren zijn richting onze grote beschermde tuin. Een tuin die vraagt om een dagelijkse wandeling of om wat te mijmeren op een bankje. De bewoners en de familie van onze bewoners kunnen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de beste zorg te bieden. Hierbij worden de contactpersonen betrokken bij alle belangrijke beslissingen rondom deze zorg.

Visie

De belangrijkste waardevolle momenten creëren wij door hoogwaardige zorg te bieden. Dit hebben wij gewaarborgd door:

 1. Te werken met een vast behandelteam: huisarts, verpleegkundig specialist en psycholoog.
  Een heel sterk punt van Het Max Plazier Huis vinden wij de samenwerking tussen de huisarts, de verpleegkundig specialist en de psycholoog. De laatste twee zijn rechtstreeks bij Het Max Plazier Huis in dienst. Samen met ketenpartners, zoals apotheek, fysiotherapeut, ergotherapeut of specialist oudergeneeskundige, kunnen wij de hoogwaardige zorg garanderen.

 2. Een betrokken en deskundig zorgteam en vrijwilligers.
  Trots zijn we op het betrokken en deskundig zorgteam en vrijwilligers bij het Max Plazier Huis. Deze betrokkenheid zien we vooral terug in het enthousiasme waarmee elke dag weer waardevolle momenten worden gecreëerd. Voor de bewoners, maar ook voor ons zelf en de verwanten van de bewoners. De contactpersonen worden door de professionals betrokken bij alle stappen van de zorg.

 3. Zeven dagen per week overdag en avond twee gediplomeerde zorgmedewerkers op een woongroep.
  Om waardevolle momenten toe te voegen geloven wij in een aanpak, waarbij er altijd 2 gediplomeerde medewerkers in een woongroep aanwezig zijn: de ‘doener’ en de ‘zitter’. De 'doener' is actief aan het werk en helpt en ondersteunt de bewoner waar nodig bij de dagelijkse verzorging. De 'zitter' is aanwezig in de huiskamer en creëert geborgenheid: door er te zijn, te luisteren, de krant voor te lezen, een spelletje te doen, etc.. Door deze bron van geborgenheid ontstaat er ook rust bij onze bewoners.

 4. Zeven dagen per week overdag minimaal één verpleegkundige aanwezig en daarbuiten een bereikbaarheidsdienst voor verpleegkundigen. 
  Elke woongroep heeft een vast team met een eigen verpleegkundige. Daarnaast is er 7 dagen in de week overdag een verpleegkundige aanwezig binnen het huis om ondersteuning te bieden aan alle zorgmedewerkers. Naast deze dagdienst is een verpleegkundige bereikbaar zodat er buiten de daguren bij calamiteiten snel opgeschaald kan worden.

 5. Goed werkgeverschap en een warm welkom voor alle bezoekers.
  Goed werkgeverschap is voor ons het bieden van een open en transparante organisatie, waarbij onderling vertrouwen vanzelfsprekend is. Dit uit zich in een laagdrempelige platte organisatie waarbij de samenwerking hoog in het vaandel staat. De hoge inzet van onze medewerkers waarderen we met persoonlijke aandacht. Dit laatste geldt ook zeker voor onze steeds groter wordende groep vaste vrijwilligers.
  Tot slot bieden wij een gemoedelijke en huiselijke sfeer binnen Het Max Plazier Huis voor alle bezoekers voor de bewoners