Samen waardevolle momenten creëren

Missie

Het is onze missie om waardevolle momenten toe te voegen aan het leven van mensen met dementie. Dit doen wij door kleinschalige zorg te bieden in zes woongroepen. In ieder van deze woongroepen wonen 8 mensen met dementie. We houden ons hierbij vast aan onze kernwaarden: samen, vrijheid, eigen regie, geborgenheid, buiten.

Samen

Samen leven we als een groot gezin. In onze zes woongroepen staan we naast onze bewoners. Samen verzorgen we het huishouden, we koken samen, doen samen de was en ruimen samen op. We hebben bewust zo min mogelijk regels vastgelegd: ook bij ingewikkelde vraagstukken gaan we samen op zoek naar oplossingen, denkend in wat er wèl kan.

Vrijheid

Ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk. Bewegingsvrijheid met de vrijheid om naar buiten te gaan. Geen gesloten deuren tegenkomen. Maar ook beschermd, veilig en vrij wonen en leven.

Eigen Regie

In het dementieproces gaat er veel verloren. Het wordt steeds lastiger om het overzicht te houden, om de gevolgen van keuzes te overzien. Toch, of misschien juist daarom, vinden we eigen regie zo belangrijk voor onze bewoners. Mogen zijn wie je bent, uitslapen, zelf iets uit de gezamenlijke koelkast pakken, gelegenheid om de rust op te zoeken, visite ontvangen wanneer je wilt. Eigen regie dus. Met recht op bescherming.

Geborgenheid

We bieden een veilige en prettige woonomgeving. Huiselijk en liefdevol. Met warme, persoonlijke zorg, waar je zoveel mogelijk kunt leven zoals je gewend was. Humor, gezelligheid en samen lachen, terwijl je in geborgenheid jezelf mag zijn.

Buiten

We richten onze blik naar buiten: de gezamenlijke woonkamers kijken uit op onze zeer ruime tuin. Die tuin vraagt om een dagelijkse wandeling, samen of alleen. We vinden het belangrijk dat onze bewoners naar buiten kunnen wanneer ze maar willen. Onze grote beschermde tuin biedt volop gelegenheid om naar buiten te gaan, om te helpen met tuinieren of om alleen maar wat te mijmeren op een bankje.