Visie

 

Groei van dementie

In de huidige maatschappij ontstaat er in de komende jaren een forse groei in het aantal mensen met een dementie. De mensen die geboren zijn in de babyboom tijd, de eerste jaren na de oorlog, komen nu op een leeftijd dat dementie kan ontstaan. De groei in dementie is aanwezig over de hele breedte van de maatschappij en kan ontstaan op verschillende leeftijden maar vooral bij de ouder wordende mens. De laatste officiële cijfers geven aan dat dementie in 2030 volksziekte nummer 1 wordt en we spreken over een groei van bijna 40% in de komende 5 jaren. De cijfers voor de periode na 2020 zijn zeer verontrustend met een groei van 60 tot 80%. Een nieuwe ontwikkeling is dat mensen al tussen de 40 en 65 jaar getroffen kunnen worden door dementie. De snelle groei heeft tot gevolg dat er een tekort is aan woonvormen voor mensen met een dementie. Een woonvorm die de bewoner in staat stelt om in vrijheid met behoud van eigen regie, in geborgenheid te kunnen wonen. Waarbij we er naar streven om elke dag samen meerdere waardevolle momenten te creëren.

Behoefte familie bij dementie

Het Max Plazier Huis kent de behoeften van familie van de mensen die lijden aan een dementie als het thuis niet meer kan. Die familieleden hebben allen de wens om hun familielid onder te brengen op een warme en rustige plek waar het goed toeven is. Een plek waar mensen menswaardig worden benaderd, zich vrij kunnen bewegen.

Visie Warm Thuis Oterleek

Wij gaan nauw samenwerken met Warm Thuis uit Oterleek en hebben daar veel overleg mee. Warm Thuis helpt ons opstarten en begeleidt ons in veel praktische zaken. Deze verbondenheid met Warm Thuis geeft beide partijen een warm gevoel. Reden hiervan is dat wij met elkaar op dezelfde golflengte zitten, eenzelfde soort filosofie en eenzelfde kijk op zorg voor dementie hebben. In de uitvoering zullen verschillen zitten maar de overeenkomsten zijn groot. Dit is ook de reden dat wij u aanbieden om als u meer over de diepere betekenis van de visie van Warm Thuis wilt lezen deze link kunt aantikken visie document warm thuis . U komt dan terecht in een goed onderbouwd document dat uitlegt hoe de visie van Warm Thuis is opgebouwd en wordt toegepast. Let wel, Warm Thuis is een geheel zelfstandige organisatie die los staat van onze Stichting. Wij hebben wel nauwe vriendschapsbanden.