Het Max Plazier Huis geeft zorg aan mensen met een dementie.

Ons dagelijkse doel: samen waardevolle momenten creëren!

Om de video af te spelen, klikt u op 'play' ► in het hoekje linksonder

Bent u tevreden of juist kritisch over onze zorgverlening? We ontvangen graag uw feedback via zorgkaartnederland of google reviews. Vast hartelijk bedankt!
U kunt hier ook de ervaringen van anderen lezen.

SAMEN

Samen zijn we een groot gezin

EIGEN REGIE

Mogen zijn wie je bent,
met recht op bescherming

GEBORGENHEID

Huiselijk en liefdevol

VERTROUWEN

Beschermd en vertrouwd

Image