Tevreden of juist kritisch over onze zorgverlening? We ontvangen graag uw feedback via zorgkaartnederland of google reviews. Vast hartelijk bedankt! U kunt hier ook de ervaringen van anderen lezen.

Post- en bezoekadres
Schagerweg 97
1751 CB SCHAGERBRUG

bel ons op 0224 - 2000 22
of mail naar info@hmph.nl

Missie
Onze dagelijkse doelstelling bij Stichting Het Max Plazier Huis is om samen met de bewoners waardevolle momenten te creëren.

Onze kernwaarden zijn:
• Samen
• Eigen Regie
• Geborgenheid
• Vertrouwen

Kwaliteitsplan
Lees hier meer over onze actuele plannen: kwaliteitsplan 2023-2024

Verantwoording
Het financieel jaarverslag vormt één geheel met het kwaliteitsjaarverslag. Ook dit document is hier in te zien: jaarverslag 2023. De jaarrekening over 2023 vindt u hier.

Bewoners Verwanten Raad (BVR)
Ben jij verwant van een van onze bewoners en denk je graag met ons mee, wellicht is er dan nog ruimte om zitting te nemen in de bewonersraad. Stuur een mailtje naar JacobJan@hmph.nl, of, liever nog, spreek Jacob Jan een keer aan en bespreek de mogelijkheden. Lees hier wat meer details over wat het inhoudt om in de BVR zitting te nemen.

De BVR stelt eens per kwartaal een nieuwsbrief samen. We wensen je veel leesplezier met de nieuwsbrief van december 2023!

Raad van Bestuur / managementteam
Bestuurder: Jacob Jan Kalverboer (geen nevenfuncties)
Zorgmanager / verpleegkundig specialist: Marja Karels
Zorgmanager / psycholoog: Patricia Rijs
Zorgmanager / leidinggevende: Marion Leegwater

Raad van Toezicht
Chris Berkhout (secretaris)
Yvonne van Amelsvoort
Annet Westerink
raadvantoezicht@hmph.nl
nevenfuncties leden RvT
visie Raad van Toezicht

Clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (cvp-Wzd)
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die gedwongen zorg ontvangen. Een clientvertrouwenspersoon van Stichting Zorgstem is verbonden aan Het Max Plazier Huis. De clientvertrouwenspersoon is te bereiken via 0886781000 of mail. Zij zijn er voor de bewoners en/of hun vertegenwoordiger(s) en kunnen in vertrouwen luisteren bij zorgen over beperkingen in de vrijheid of onvrede over de behandeling. Stichting Zorgstem werkt onafhankelijk van Het Max Plazier Huis. Neem gerust contact op bij vragen of klachten.

Klachtenregeling
We doen onze uiterste best om goede zorg te leveren. Daar hoort bij dat wij het ook graag horen wanneer en klachten zijn, neem dan gerust contact op. Lees in onze klachtenprocedure hoe en waar je kunt aankloppen.

Reviews
Tevreden of juist kritisch over onze zorgverlening? We ontvangen graag uw feedback via zorgkaartnederland of google reviews. Vast hartelijk bedankt! U kunt hier ook de ervaringen van anderen lezen.

ActiZ
Wij zijn lid van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Dit lidmaatschap valt samen met enkele rechten en plichten, zowel voor ons als zorgorganisatie als voor u, als afnemer van deze zorg. Bekijk de algemene voorwaarden of de folder voor nadere informatie.

NVTZ
Omdat wij een professionele raad van toezicht (RvT) belangrijk vinden is Het Max Plazier Huis ook lid van een onafhankelijke vereniging, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Zij staan voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen en bieden ondersteuning in het toezichthoudende vak.

Governance code
Stichting Het Max Plazier Huis heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de governance code.

Statuten
In de statuten staat de hoofddoelstelling als volgt omschreven: “het bieden van verantwoorde zorg voor mensen met een dementieel syndroom middels het zelfstandig exploiteren van kleinschalig wonen projecten voor bewoners met minimaal Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) profiel vier (4) zoals omschreven in de indicering welke vastgesteld is door het Centraal Orgaan Indicatie Zorgstelling (CIZ).”

Beloningsbeleid: werknemers worden beloond conform CAO VVT.
ANBI Stichting Het Max Plazier Huis is geregistreerd als een ANBI – instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het RSIN / fiscaalnummer van Het Max Plazier Huis is 857599860
Het KVK nummer is 68805098