ANBI
Stichting Het Max Plazier Huis is geregistreerd als een ANBI – instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

Het RSIN / fiscaalnummer van Het Max Plazier Huis is 857599860
Het KVK nummer is 68805098

Post- en bezoekadres
Schagerweg 97
1751 CB SCHAGERBRUG

Per mail zijn we bereikbaar op info@hmph.nl

Doelstelling / kernwaarden
Onze dagelijkse doelstelling bij Stichting Het Max Plazier Huis is om samen met de bewoners waardevolle momenten te creëren.

Onze kernwaarden zijn:
• Samen
• Eigen Regie
• Geborgenheid
• Vertrouwen

In de statuten staat de hoofddoelstelling als volgt omschreven: “het bieden van verantwoorde zorg voor mensen met een dementieel syndroom middels het zelfstandig exploiteren van kleinschalig wonen projecten voor bewoners met minimaal Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) profiel vier (4) zoals omschreven in de indicering welke vastgesteld is door het Centraal Orgaan Indicatie Zorgstelling (CIZ).”

Klachtenregeling
We doen onze uiterste best om goede zorg te leveren. Daar hoort bij dat wij het ook graag horen wanneer en klachten zijn, neem dan gerust contact op. Lees onze klachtenprocedure.

Clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (cvp-Wzd)
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die gedwongen zorg ontvangen. Een clientvertrouwenspersoon van Stichting Zorgstem is verbonden aan Het Max Plazier Huis. De clientvertrouwenspersoon is te bereiken via 0886781000 of mail. Zij zijn er voor de bewoners en/of hun vertegenwoordiger(s) en kunnen in vertrouwen luisteren bij zorgen over beperkingen in de vrijheid of onvrede over de behandeling.  Stichting Zorgstem werkt onafhankelijk van Het Max Plazier Huis. Neem gerust contact op bij vragen of klachten.

Governance code
Stichting Het Max Plazier Huis heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de governance code.

Raad van Bestuur / managementteam
Bestuurder: Jacob Jan Kalverboer (geen nevenfuncties)
Zorgmanager / verpleegkundig specialist: Marja Karels
Zorgmanager / psycholoog: Patricia Rijs
Zorgmanager / leidinggevende: Marion Leegwater

Raad van Toezicht
Henk Westerink (voorzitter)
Chris Berkhout (secretaris)
Yvonne van Amelsvoort
Annet Westerink
Leny Hoebeke
raadvantoezicht@hmph.nl
nevenfuncties

Beloningsbeleid
Werknemers worden beloond conform CAO VVT.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Het Max Plazier Huis is gepubliceerd op onze website: kwaliteitsplan 2023-2024

Financiële verantwoording
De jaarrekening is gepubliceerd op onze website: jaarrekening 2020

Vragen over wonen, werken of helpen bij Het Max Plazier Huis? Klik op inschrijven of vacatures of vrijwilligers voor meer informatie.