Steun ons

Wilt u Het Max Plazier Huis steunen met een donatie? Uw bijdrage is van harte welkom! Alle giften komen ten goede aan de bewoners van Het Max Plazier Huis. Bijvoorbeeld via de inrichting van de tuin en terrassen, de bouw van een dierenverblijf, de inrichting van de ontmoetingsruimten, of uitstapjes waar de bewoners van kunnen genieten. Uw bijdrage kan worden overgemaakt op banknummer IBAN: NL60 RABO 0379 0442 26 t.n.v. Stichting Het Max Plazier Huis. Ons fiscaal nummer is 857.599.860.

Informatie over onze doelstelling vindt u bij Missie en visie. Informatie over het bestuur, ons beleidsplan, beloningsbeleid, en verslag van activiteiten vindt u bij Over ons.

Het Max Plazier Huis gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken. Of wilt u Het Max Plazier Huis regelmatig steunen, bijvoorbeeld met een maandelijkse of jaarlijkse gift? Voor meer informatie of aanmelding kunt u een mail sturen naar info@hmph.nl. U kunt ook bellen met 0224-200022.

Met uw gift kunnen we onze bewoners net dat stukje extra geven. Denk aan samen blijven genieten van een leuke muzikale middag, een taartje bij de koffie, nog eens de geboorteplaats bezoeken of een uitstapje maken. Dat zijn de leuke dingen van het leven die wij de bewoners van Het Max Plazier Huis graag gunnen en die niet door de overheid worden gefinancierd. Ook sparen we nog voor grotere projecten: overkappingen op de terrassen bij de woongroepen, een prieel bij de vijver, een orangerie in de beweegtuin en een bruggetje over de sloot naar de nieuw te bouwen appartementen zijn enkele voorbeelden.

Bedank de medewerkers

Wanneer u specifiek onze medewerkers wil bedanken voor hun goede zorgen, dan kan dit door de personeelsvereniging financieel te steunen. Met het geld van de personeelsvereniging worden regelmatig extraatjes georganiseerd voor en door de medewerkers zelf. Het rekeningnummer van de personeelsvereniging is IBAN: NL30 RABO 0379 0435 05.

ANBI status

Het Max Plazier Huis is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.